HYÖDYT

Ei koulutusta koulutuksen itsensä vuoksi, eikä valmennusta huvin vuoksi. Tilaisuudet ovat sitä varten, että niistä on hyötyä sekä tilaajalle että osallistujille. Valmennusten sisällöt ovat vaikuttavat monella tasolla. Ne muokkaavat yksilön ajatuksia ja ryhmien toimintamalleja, sekä auttavat työyhteisöjä toimimaan uudella tavalla. Myös valmennusten työtavoilla on oma merkityksensä. Mitä pidempi ja osallistuvampi työtapa on, sitä vaikuttavammat tulokset ja suuremmat hyödyt.

Mm. Voimaa eri-ikäisyydestä tilaisuuden sisältö laajentaa esimiehen tai johtajan ymmärrystä omasta työstään tuomalla siihen uusia näkökulmia. Eri-ikäisyys, erilaiset motiivit, erilaiset voimavarat ja erilaiset työn tekemisen muodot auttavat sopeuttamaan omaa esimieskäyttäytymistä. Mitä paremmin johdat, sen parempaa tulosta yksikkösi tekee!

Sisällöllisen hyödyn lisäksi tulee toimivien ja tehokkaiden työtapojen tarjoama lisähyöty. Kun osallistujat innostuvat koulutuksessa, he myös motivoituvat paremmin oman työnsä kehittämiseen. Tällöin he myös soveltavat oppimaansa omaan työhönsä. Osallistumisen mielekkyys lisää oman ajattelun ja työn kehittämisen mielekkyyttä.

Hyötyjä tarkastellaan koulutuksen (yksilöt), valmennuksen (parit tai ryhmät) ja kehittämisen (koko työyhteisö) kannalta. Hyödyt riippuvat käytettävistä menetelmistä.


Koulutus (yksilöt): työtavat auttavat yksilöä näkemään ja oivaltamaan omat arvonsa, vahvuutensa ja voimavaransa sekä lisäämään uusilla arjen keinoilla omaa tyytyväisyyttään ja jaksamistaan

Valmennus (parit tai ryhmät):

keinot auttavat joko työyhteisön tai valmennuksen ryhmiä kehittämään ryhmän yhteisyyttä, yhteistyötä ja osaamista

Kehittäminen (koko työyhteisö)

menetelmät auttavat koko työyhteisöä tai sen osaa tekemään strategian suuntaisia muutoksia omaan toimintaansa

-Haasteet (kysymys-vastakysymys)

-Selviytymiskeinot

-Roolitasapaino

-Voimavaratasapaino

-Työuratarina

-Kriittiset pisteet

-Kolme hyvää

-Tiimin ”helmi”

-Yhteinen haaste (kysymys-vastakysymys)

-Arvostava kuuntelu

-Erilaiset yhteen

-Jaettu osaaminen

-Tiimin voimavarat

-Action Learning

-Yhteinen tarina

-Tulevaisuustyöpaja

-Näkyvä & näkymätön

-Jaettu osaaminen

-Voimavaratasapaino

-Muutosharjoitus

-Yhteisön kolme hyvää