Kehittymisen merkitys

2Tasapainoilua – uuden merkitys – vanhasta poisoppiminen – uuden ja vanhan yhdistämistä – mitä hyötyä?

Tulevaisuus on jo tässä ja nyt. Mahdollisuudet avautuvat houkuttelevina kuin kesäinen saaristomeri eteesi! Mitä teet – pystytkö käyttämään tilaisuudet hyväksesi, vai joudutko kieltäytymään? Tulevaisuuden tekeminen edellyttää kehittymistä ja uuden oppimista, mutta myös aiemmista rutiineista ja tottumuksista poisoppimista. Mistä saisit lisää rohkeutta ja voimia lähteä mukaan tulevaisuutta rakentaviin uusiin asioihin?

Ihminen on luotu muuttumaan ja kehittymään, etsimään aina parempia ja toimivampia tapoja tehdä työtään ja elää elämäänsä. Myös työyhteisöt tarvitsevat uudistumista ja kehittymistä, sillä olosuhteet ja tarpeet muuttuvat. Työyhteisöt tarvitsevat muutosta myös oman sisäisen hyvinvointinsa tähden. Tulos syntyy nykyisin enemmän ihmisten hyvinvoinnista kuin koneiden tai laitteiden tehokkuudesta. Jos ihmiset jaksavat uudistua ja etsiä uusia luovia vaihtoehtoja, niin myös työnantajat voittavat. Jaksava työntekijä on aina myös luova, mutta myös tuottava ja tehokas.

Ihminen on kuitenkin samalla myös historiansa vanki. Mitä kiireempi on ja mitä väsyneempiä ihmiset ovat, niin sitä tiukemmin mennään tuttuja polkuja. Uuden oppiminen edellyttää aina pysähtymistä, asioiden arvottamista ja joistakin asioista luopumista. Luopuminen ei kuitenkaan suju itsestään, vaan sille pitää antaa aikaa ja huomiota. Rinnastus luopumisrituaaleihin (mm. hautajaiset) on hyvä, sillä se kertoo, että mennyt pystytään jättämään taakse. Tämän jälkeen ikkuna uusille ajatuksille ja toimintatavoille avautuu kuin itsestään.

Kehittämisessä täytyy muistaa, että vanhassa on kuitenkin paljon hyvääkin. Mikään ei ärsytä oman alansa osaavaa ja kokenutta työntekijää enempää kuin se, että pyörä pitää keksiä uudelleen, vaikka se on jo keksitty. Kehittämisessä ja kehittymisessä onkin syytä miettiä yhdessä sitä, mikä toimii ja mikä ei. Näin saadaan ihmiset mukaan ja motivoitumaan. Kehittyminen on ”motivaatiolaji”, eli tekijät on todellakin saatava mukaan ja innostumaan. Jos tähän päästään, päästään myös parempaan lopputulokseen.

Lopputulos ei ole parempi vain työnantajan (yritys tms. organisaatio) kannalta, vaan myös yksilöt hyötyvät. Kehittäminen on sikäli varma panostus tulevaisuuteen, että siitä hyötyvät kaikki. Yksilötason kehittyminen ja muutos näkyy parempana osaamisena ja lisääntyvänä jaksamisena. Työntekijät tekeävät työnsä entistä paremmin. Työpaikan ilmapiiri paranee ja tukee sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.