PALVELUT, MENETELMÄT JA TAKUU


PALVELUT


Haluatko olla parempi ihmisten johtaja? Haluatko ymmärtää paremmin ikääntyviä työntekijöitäsi? Haluaisitko tukea eri-ikäisten työntekijöiden yhteistyötä? Vai oletko keskellä asiantuntijayhteisöä, jota sinun pitäisi johtaa? Jos haluat lisää tietoa tai ymmärrystä, niin pyydä tarjous koulutuksesta tai valmennuksesta!

Haluatko itse jaksaa paremmin? Ovatko työntekijäsi väsyneitä ja voimattomia? Tarvitsetteko lisää voimavaroja päivittäisten töiden tekemiseen? Tarvitsetteko uutta suuntaa ja lisää toiveikkuutta? Jos arki pitää saada muuttumaan, niin silloin tarvitaan joko muutaman kerran mittaista valmennusta tai pidempikestoista kehittämistä. Soita ja kysy lisää. Soittaminen ei velvoita, mutta voi avata uuden mahdollisuuden!

Palveluistani on ohessa muutama esimerkki. Voit valita jonkun näistä ja pyytää tarjouksen, tai sitten räätälöimme tilaisuuden kokonaan sinun ja organisaatiosi tarpeiden mukaan. Johtamisesta, eri-ikäisyydestä, hyvästä työstä, jaksamisesta tms. voidaan rakentaa tilaisuuksia aina puolen päivän tietoiskusta parin vuoden kehittämishankkeeseen. Tulen mielelläni tekemään ensin vaikka puolen päivän tilaisuuden,

Oheiset esimerkkikoulutukset voidaan toteuttaa 3-7 tunnin mittaisina. Puolen päivän tilaisuus painottuu uuden tiedon läpikäyntiin ja sisältää yhden aktiviteetin (esim. parikeskustelu, yhteiskeskustelu). Koko päivän tilaisuudessa sovelletaan 2-3 osallistuvaa työmenetelmää.
Johtamisen arki&ilo, voimaa eri-ikäisyydestä ja lisää virtaa ovat tuotteita, jotka sopivat esimiehille ja johtotehtävissä toimiville. Työ voimavarana ja muutosvoima sopivat esimiesten ja johdon lisäksi myös asiantuntijoille ja henkilöstön kehittäjille.

Ota yhteyttä, jos valmiista tuotteista ei löydy sopivaa! Katso myös referenssit!


Johtamisen arki&ilo            

Uutta tietoa ja suuntaa etsiville ihmisten johtajille ja esimiehille


Esimiestyön uusi arki: kuinka sopeutat työsi kiireen ja vaatimusten kasvuun ja kuinka lisäät mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemista työssäsi. Myös tyytyväisyys ja ilo osana esimiestyön arkea ovat etsinnän kohteena.

900 € /3-4 h

1800 € päivä

(tilattavissa 5-20 osallistujalle)

Voimaa eri-ikäisyydestä

Erilaisten ja eri-ikäisten kanssa työskenteleville esimiehille ja johtajille

Eri-ikäisyys ja erilaisuus ovat tulleet jäädäkseen. Tärkeää on tunnistaa erilaiset yksilöt ja erilaisuuden vaikutukset sekä yhteistyöhön että työn ja osaamisen kehittämiseen. Myös erilaisen johtamistyylin hyödyntäminen eri-ikäisten johtamisessa on tärkeää.

900 € /3-4 h

1800 € päivä

(tilattavissa 5-20 osallistujalle)

Lisää virtaa esimiestyöhön

Voimavaratietoisille ja itsestään huolta pitäville johtajille ja esimiehille


Energisyyden ja voimavarojen lisäys ovat tarpeen esimiestyön mielekkyyden ylläpitämisessä. Nyt tarvitaan voimavarojen ja haasteiden tasapainottamista sekä oman ajattelun ja asenteiden muuttamista. Omien voimavarojen jatkuvaa ylläpitämistä tuetaan kehittämissuunnitelmalla.

900 € /3-4 h

1800 € päivä

(tilattavissa 5-20 osallistujalle)

Työ voimavarana

Asiantuntijoille, esimiehille ja henkilöstön kehittäjille

Työn tekemisen muodot ovat muuttuneet. Entistä useampi tekee työtään asiantuntijana. Asiantuntija, työ ja puitteet; osaamisen kehittymisenkeinot, työuran kokonaisuus ja psykologinen sopimus; sopimusrikkomukset ja niiden merkitys työssä kehittymiselle ja työurien pituudelle

900 € /3-4 h

1800 € päivä

(tilattavissa 5-20 osallistujalle)

Muutosvoima

Asiantuntijoille, johtajille ja esimiehille


Jatkuva työyhteisön muutos edellyttää parempaa johtamista ja yksilöiden mukaan ottamista. Yksilön rooli muutoksessa, muutosvoima, muutokseen motivoituminen ja muutoksessa selviytymisen keinot ovat tilaisuuden parasta antia.

900 € /3-4 h

1800 € päivä

(tilattavissa 5-20 osallistujalle)

MENETELMÄT

(Takuuvalmennusten) Menetelmät ovat kehittyneet brittiläisten huippuasiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön luomalle perustalle. Parhaita menetelmiä ovat olleet vastakysymykset, kolme hyvää ja Action Learning.

Yksilötyöskentely: vastakysymykset

Tiimityöskentely:

kolme hyvää

Työyhteisötyöskentely: Action Learning

Esimerkki:

Asiantuntijan ainainen kiire, ei ehdi kehittää itseään. Kysymys / mistä saisin aikaa kehittämiselle, paras vastakysymys / mistä voisit luopua. Osallistuminen muutti asiantuntijan arvostuksia ja suuntasi huomion työn sijasta kehittämiseen.Tekniikan kuvaus:

Tarve: oman työn tai elämän haaste

Tekijät: 4-5 henkilöä

Toiminta: tarve muotoillaan kysymykseksi, muut esittävät vastakysymyksiä

Toteutus: hiljainen työskentely muistilapuille kirjoittaen

Takuu: herättää, tuo uusia näkökulmia, sitouttaa


Esimerkki:

Tiimin työ oli niin kiireistä, että se vaikutti jo yleiseen ilmapiiriin: negatiivisuus lisääntyi ja yhteistyö väheni. Yhdistetty yksilö- ja tiimityöskentely paransi työilmapiiriä ja lisäsi yhteistyötä. Harjoittelu lisäsi yksilöiden voimavaroja ja jaksamista.Tekniikan kuvaus:

Tarve: irti kielteisyyden ja kiireen kierteestä

Tekijät: 4-10 saman tiimin jäsentä

Toiminta: kaksivaiheinen, ensin yksilön ”kolme hyvää” jonkin aikaa, sitten laajennetaan jakamalla tiimiläisten kesken ja etsimällä hyviä asioita yhteistä toiminnasta

Toteutus: ensin yksilötyönä, myöhemmin tiimissä

Takuu: lisää myönteistä vuorovaikutusta, ilmapiirin parantuminen ja yhteistyön kehittyminen

Esimerkki:

Yrittäjä halusi uusia ravintolan niin, että henkilökunta ottaisi muutoksen omakseen. Valmennuksessa opitulla menetelmällä esimies prosessoi ja valmisteli muutoksen. Henkilöstö toteutti uudistuksen ja muutti toimintatapansa.Tekniikan kuvaus:

Tarve: henkilöstön sitouttaminen muutokseen

Tekijät: johtaja, esimiehet ja tiimien jäsenet

Toiminta: etsitään yhdessä nykyisen toiminnan toimivat puolet, ideoidaan uuden vision suuntaisesti uutta liiketoimintaa vaihdellen ryhmien kokoonpanoja, toteutetaan yhdessä, arvioidaan

Toteutus: aktiivinen työtä kehittävä ryhmätyöskentely

Takuu: toimiva muutos ja sitoutuneet työntekijät

Jokaisen tilaisuuden työtavat räätälöidään tavoitteiden, osallistujien ja sisällön mukaan. Menetelmät jakaantuvat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötason menetelmiin. Valitsen sinulle parhaat ja toimivimmat menetelmät!

TAKUU

Tilaisuudet räätälöidään työtavoiltaan, sisällöiltään ja pituudeltaan juuri sinun ja organisaatiosi tarpeisiin. Voit olla varma siitä, että saat organisaatiosi strategiaan tukeutuvan ja toimintatapoja aidosti kehittävän, vaikuttavan valmennuksen! Annan sinulle takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin!