TIETOA

KOULUTTAJA, VALMENTAJA JA KEHITTÄJÄ

Raili Kiviranta, ent. Moilanen, os. Meriläinen: johtamiskoulutuskokemusta Jyväskylän yliopiston palveluksessa, mm. MBA-ohjelmien rakentajana ja kouluttajana, myös yksittäisiä ohjelmia, kuten Palveluyrityksen Strategiat, Terveydenhuollon strategiat, kouluttajakoulutus, henkilöstöjohtaminen ja eri-ikäisten johtaminen. Satoja tilaisuuksia muissa organisaatioissa.

Valmentajana pitkissä prosesseissa, kuten Valmentava johtaminen ja Oppiva Yritys. Hankejohtajana ja valmentajana mm. Verohallinnon ja Tilastokeskuksen hankkeissa. Kokemus isojen hankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen järjestämisestä.

 Raili Kiviranta CV 

 

UUSIN TIETO KIRJALLISENA

On tärkeää tietää mitä ja miten kannattaa kehittää. Tietokirjat ovat erinomaisia työkaluja asioiden laajempaan hahmottamiseen ja kehittymismahdollisuuksien etsimiseen. Kirjat tarjoavat lukijalleen ikkunan uuteen ja kiehtovaan maailmaan. Piipahtaminen erilaisessa maailmassa innostaa kehittämään ja ottamaan muitakin mukaan matkalle kohti parempaa työtä ja johtamista.

Johtamisen maailmassa on tapahtumassa muutos asioiden johtamisesta ihmisten ja muutoksen johtamiseen. Tieto-, asiantuntija- ja palvelupainotteista työntekijää ei johdeta käskyttämällä, vaan yhteistyöllä yhteisiin tavoitteisiin houkutellen. Hyvä johtaminen edellyttää ymmärrystä oppimisesta ja poisoppimisesta, samoin kuin muutoksesta. Johtajan on ymmärrettävä myös työntekijöiden erilaisuus. sillä se johtaa selvästi parempaan tulokseen.

Kirjaesittelyt ja tilaukset 


REFERENSSIT

Ikäjohtaminen, Oulu

 • tietoa ikäjohtamisesta esimiehille
 • herätteitä, innostusta jatkaa kehittämistä

Hilti, UPM Tervasaaren tehdas

 • hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen
 • uusia dokumentoinnin tekniikoita, mm. työvaiheiden videointi

VEP, Sisä-Suomen verovirasto

 • asiantuntuntijaosaamisen tunnistaminen ja siirtäminen
 • huomio ihmisiin ja heidän osaamiseensa, asiantuntijaosaamisen dokumentointi

Voimavuodet –hanke, Mikkelin seutu

 • tietoa ikäjohtamisesta esimiehille
 • herätteitä ja uutta tietoa
 • eri työpaikoilla pieniä kehittämishankkeita

VAU – Vauhtia asiantuntijoiden työurille, Tilastokeskus

 • asiantuntijoiden urasuunnitelmat ja -urakeskustelut

Eri-ikäisten johtamisen mallikaupunki, Helsingin kaupunki

 • Toimenpideohjelman suunnittelussa tukena
 • työpajoja ja koulutuksia eri-ikäisten johtamisesta
 • avainhenkilöille tietoa ikäjohtamisesta
 • uusia ajatuksia organisaatiokohtaisen kehittämisen pohjaksi